Řidičský výcvik pro skupiny A1, A, B, C, CE, D, T
AUTOŠKOLA BYDŽOVSKÝ
Úvodní stránka | Kontakt | Školení řidičů

Zkušební otázky z konstrukce a ovládání vozidla

Otázky pro motocykly skupin A1 | Otázky pro skupinu B, B+E

Otázky pro skupinu B, B+E

Soubor ke stažení: osobni-auto-konstrukce.doc

1. Kontrolní úkony před jízdou

Před jízdou kontrolujeme provozní náplně a součásti vozidla, které mají vliv na bezporuchový chod vozidla a na naši bezpečnou jízdu.
kontrola tlaku
PROVOZNÍ NÁPLNĚ
provozní náplně se nacházejí v motorovém prostoru vozidla a řadíme do nich tyto provozní kapaliny:
 • motorový olej
 • chladící kapalinu
 • brzdovou kapalinu
 • elektrolyt v akumulátoru
 • hydraulický olej do servořízení
 • náplň ostřikovačů
SOUČÁSTI VOZIDLA
 • kontrola stavu pneumatik a tlaku vzduchu v pneumatikách
 • kontrola vnějšího osvětlení vozidla
  obrysová světlabrzdová
  potkávacízpětný světlomet
  dálkovázadní mlhové světlo
  směrováosvětlení registrační značky
 • kontrola čistoty vnějšího osvětlení, registrační značky a skel vozidla
 • kontrola poškození čelního skla – na skle nesmí být prasklina větší jak 2 cm, která by zasahovala do činné plochy stěračů
 • kontrola zadní registrační značky, na které se zaměříme na čistotu registrační zančky, osvětlení a zda má podle známek – červená barva- auto platnou technickou kontrolu a zelená známka -platné emise. Naznámkách je vyznačen rok a měsíc příští technické kontroly.

2. Kontrola tlaku pneumatik

tlak v pneumatikách měříme tlakoměrem (manometrem). Tlak se uvádí v kilopaskalech (KPa) nebo barech (bar)
správný tlak huštění pneumatik přední a zadní nápravy zjistíme v příručce pro ovládání vozidla. Na vozidle tyto údaje výrobce umísťuje zpravidla na zadní stranu krytky víčka nádrže u starších vozidel se tabulka s údaji umísťuje na dveře u řidiče. Tabulka z víčka od nádrže:
kontrola tlaku
(rezerva je vždy huštěna na nejvyšší tlak, který se na vozidle používá.Tlak v pneumatice se mění podle zatížení vozidla, nebo podle umístění na vozidle je –li pneumatika na předku nebo na zadku vozidla.) kontrola tlaku

Tlak v pneumatikách má vliv na spotřebu paliva a rovnoměrné opotřebení pneumatik.
Při podhuštěných pneumatikách vzroste spotřeba paliva vlivem většího valivého odporu a dochází prolamování středu pneumatik a sjíždění krajů pneumatik.
U přehuštěných pneumatik dochází k vyboulení středu pneumatiky a ojetí středu pneumatiky.

kontrola tlaku Kontrola hloubky drážky vzorku pneumatiky

Míru opotřebení pneumatiky zjistíme pohledem na indikátor opotřebení. Jedná o příčný proužek o výšce 1,6 mm, který je součástí vzorku pneumatiky. Je označen na boku pláště nápisem TWI nebo značkou tvaru rovnostranného trojúhelníčku. Pokud je výška indikátoru zároveň se vzorkem pneumatika je opotřebena. Minimální výška vzorku 1,6 mm platí pro všechna motorová vozidla(motocykl, osobní automobil, nákladní automobil a traktor) kromě mopedů (např. Babeta) u kterých je minimální hloubka vzorku pláště 1 mm.

3. Kontrola kol a pneumatik

Při kontrole se zaměříme na dotažení šroubů nebo matic kol,poškození ráfku a poškození pneumatik (trhliny, obnažené plátno, nerovnoměrné opotřebení vzorku, boule na boku pláště) a na kontrolu správného tlaku v pneumatikách.

4. Nejčastější příčiny poškození plášťů

Do poškození patří:
 • nerovnoměrné opotřebení vzorku
 • boule na boku pláště
 • trhliny na boku pláště
 • poškození pláště pořezáním
Časté příčiny poškození vznikají:
Najetím na obrubník chodníku, pořezání o střepy nebo kamení, špatná geometrie řídící nápravy, necitlivý rozjezd a brždění. Poškození se zpravidla projevuje při jízdě vibrací kol. Vibrace jsou přenášeny na řízení pokud se jedná přední kola. U bezdušových plášťů dochází při vzniku trhlin a pořezání k častému poklesu tlaku vzduchu v pneumatice.

5. Výměna kola

kontrola tlaku
 • připravíme si výstražný trojúhelník, rezervní kolo, klíč na kolo a zvedák
 • zajistíme vůz proti pohybu podle toho, které kolo budeme měnit
 • povolíme šrouby kola
 • zvedákem zvedneme vůz, zvedák umísťujeme do míst která jsou vyznačena na prahu vozidla značkou
 • vyšroubujeme šrouby kola
 • vyměníme kolo
 • našroubujeme zpět šrouby a lehce dotáhneme křížem kvůli správnému dosednutí kola
 • spustíme vůz na zem
 • utáhneme šrouby do kříže
 • upravíme tlak nasazené rezervy jeli požadován nižší tlak
 • (rezerva je vždy huštěna na nejvyšší tlak, který se na vozidle používá.Tlak v pneumatice se mění podle zatížení vozidla, nebo podle umístění na vozidle je –li pneumatika na předku nebo na zadku vozidla.)

6. Rozdíly mezi zážehovým a vznětovým motorem

 vznětový motor (naftový)zážehový (benzínový)
palivonafta motorovábenzín automobilový
způsob tvorby směsi paliva a vzduchu- vstříknutím paliva do válce přičemž vzduch je již nasán pístem ve válci 1. způsob:
- směs se tvoří v karburátoru odkud je nasána do válce přes sací potrubí
2. způsob:
- vstříknutím benzínu do sacího potrubí, kde je již současně nasáván vzduch
zapálení směsivznícením vlivem vysokého tlaku vzduchuzapálením el. jiskrou od zapalovací svíčky
otáčky motoruMotor má širší pracovní rozsah 2000 –3000 ot/minPracovní otáčky se pohybují zpravidla okolo 2 500 ot/min
spotřeba paliva nižší-vzhledem k objemu motoruvyšší
porovnání hmotností motorůtěžšílehčí
chod motoruhlučnějšítišší

7. Kontrola množství oleje

kontrola tlaku

Při kontrole hodnoty množství oleje je nutné, aby automobil stál na rovině. Zásadně provádíme kontrolu množství oleje před jízdou, kdy je motor chladný a olej stekl do olejové vany.Olejová vana se nachází na spodku motoru. Pokud jsme tak neučinili a nastartovali motor, ponecháme motor delší dobu v klidu, aby olej rozstříkaný po stěnách motoru stekl zpět do olejové vany. Množství oleje v motoru pak změříme olejovou měrkou.
Postup měření:
 • vytáhneme olejovou měrku (písmeno A) a otřeme hadrem do sucha
 • zasuneme a znova vytáhneme
 • podle zachyceného oleje mezi ryskami MIN a MAX zjistíme množství oleje v motoru
Správná hladina oleje by se měla nacházet ve dvou třetinách od rysky MIN (prostor b) .Olej by neměl nikdy při dolívání zasáhnout do prostoru c Olej doplňujeme do motoru otvorem ve ventilovém víku (písmeno B). Plnící otvor je uzavřen víčkem s nápisem OIL nebo má červenou barvu. Při dolívání současně měříme hladinu oleje , abychom nepřelili rysku MAX . Do motoru doplňujeme olej, který je v motoru momentálně nalitý pokud chceme změnit druh oleje musíme provést celkovou výměnu . Interval výměny oleje je stanoven podle počtu ujetých kilometrů. Počet kilometrů stanovuje výrobce vozidla. Spolu s výměnou oleje měníme olejový filtr.

8. Signalizace dobíjení akumulátoru

Správná činnost dobíjení je signalizována zhasnutím kontrolky dobíjení po nastartování motoru. Pro nás to znamená, že baterie není již využívána jako záložní zdroj el.proudu, ale je dobíjena od alternátoru, který je hlavním zdrojem el. proudu při běžícím motoru. Při špatné funkci dobíjení se během jízdy rozsvítí červená kontrolka dobíjení se symbolem akumulátoru. Příčiny: volný klínový řemen, závada na alternátoru a špatná funkce regulátoru dobíjení.
kontrola tlaku
Signalizace mazání motoru

Správná činnost mazání motoru je signalizováno zhasnutím kontrolky mazání. Znamená to, že zubové čerpadlo v motoru vyvíjí dostatečný tlak mazaní oleje a je tak zabezpečeno proudění dostatečného množství oleje na mazací místa v motoru. Při nedostatečném tlaku mazání se během jízdy rozsvítí kontrolka mazání se symbolem olejničky. Příčiny: malé množství oleje, špatné čidlo kontrolky, porucha čerpadla, ucpané mazací kanály.

9. Kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy

kontrola tlaku
 • dostatečné množství chladící kapaliny kontrolujeme ve vyrovnávací nádobce. Kapalina se musí nacházet mezi ryskami MIN a MAX. Při malém množství kapalinu doplňujeme vždy ve správně namíchaném poměru
 • těsnost chladící soustavy zda nám někde neuniká chladící kapalina
 • kontrolu správné hustoty chladící kapaliny (chladící kapalina je tvořena nemrznoucí kapalinou a destilovanou vodou) . Kontrolu provádíme hustoměrem při teplotě 20 stupňů. Hustota chladící kapaliny nám nepřímo stanovuje bod zamrznutí kapaliny.
 • pravidelnou výměnu chladící kapaliny po skončení životnosti nemrznoucí směsi. Životnost kapaliny udává její výrobce. Např. FRIDEX STABIL 3 roky nebo FRIDEX EXTRA 5 let
Teplota chladící kapaliny je řidiči sdělována prostřednictvím teploměru umístěného na přístrojové desce. Jakmile se ručička dostane do červeného pole, znamená to přehřátí motoru. Nové vozy jsou kromě teploměru vybaveny kontrolkou přehřátí motoru. kontrola tlaku Při přehřátí motoru ihned zastavíme vozidlo a musíme vyhledat závadu , abychom další jízdou nepoškodili motor. Závady mohou být tyto:
 • malé množství chladící kapaliny - doplníme kapalinu
 • prasklý nebo málo dopnutý klínový řemen - výměna nebo dopnutí řemene
 • netěsnost soustavy - dotažení spojů hadic, výměna poškozených částí
 • špatná funkce termostatu - vymontování termostatu a po dojetí výměna
 • špatná funkce čidla ventilátoru chladiče
 • chladící soustava není schopna uchladit motor - zapnout topení( využijeme chlazení od ventilátoru topení)
POZOR NIKDY NEDOLÍVÁME VELKÉ MNOŽSTVÍ KAPALINY DO ROZPÁLENÉHO MOTORU. HROZÍ NEBEZPEČÍ PRASKNUTÍ HLAVY VÁLCŮ !!!!!! kontrola tlaku

11. Spojka

Spojka umožňuje krátkodobé rozpojení hnací síly mezi motorem a převodovkou a dále umožňuje plynulý rozjezd, řazení rychlostních stupňů a krátkodobé zastavení vozidla bez vyřazení neutrálu.

Životnost spojky ovlivňuje zásadně lidský faktor těmito způsoby:
 • nadměrné přidání plynu při rozjezdu
 • špatné přidržení spojky v záběru
 • držení nohy během jízdy na pedálu spojky

12.Převodovka

Převodovka je zařízení, které se nachází ihned za spojkou motoru. Převodovka upravuje prostřednictvím jednotlivých převodových stupňů poměr otáček mezi motorem a hnacími koly. Touto změnou poměru měníme velikost hnací síly motoru v závislosti na rychlosti jízdy vozidla . Platí, že čím vůz se pohybuje rychleji tím menší potřebuje hnací sílu, protože získal určitou pohybovou energii a pohybuje se setrvačností. Pro udržení setrvačného pohybu není již potřeba tak velká síla, jako při rozjezdu. Důkazem toho je praxe, ze které víme, že stupně 1,2 a 3( silné stupně) používáme při rozjezdu a pomalé jízdě ve městě. Stupně 4 a 5(rychlé stupně) se používají při rychlosti nad 60 km/h. Dále nám převodovka umožňuje zpětný chod vozidla a zařazení neutrálu.

Synchronizace převodovky umožňuje přímé řazení rychlostních stupňů bez použití meziplynu a dvojitého sešlápnutí spojky. Synchronizované převodovky se používají dnes již zcela běžně u osobních aut a moderních nákladních aut. Převodovky nesynchronizované se používají u starších nákladních aut a traktorů , kde se jednotlivé rychlostní stupně neřadí přímo ,ale pomocí dvojitého šlapání spojky a při řazení nižšího rychlostního stupně musíme přidat meziplyn.

13.Tlumiče a pérování

Tlumiče a pérování zabraňují přenosu rázů a otřesů, vzniklých kopírováním kol nerovností vozovky, na rám vozidla a tím i zvyšují jízdní komfort posádce vozidla. Při nesprávné činnosti tlumičů jsou špatně tlumeny rázy a rozkmit kol, vzniklý od per a pružin pérování. Tímto kola ztrácí kontakt s vozovkou a v důsledku toho dochází k :
 • nerovnoměrnému opotřebení pneumatik-vytvoření plošek po obvodu pneumatiky
 • prodloužení brzdné dráhy o 20 %
 • při jízdě na mokrém povrchu může dojít k situaci, že vlivem rozkmitu kol a ztrátou kontaktu kola s vozovkou dostane mezi kolo a povrch vozovky voda. Následkem může být smyk vozidla.
kontrola tlaku

14. Kontrola brzd před jízdou

kontrola tlaku Před jízdou kontrolujeme:
 • Stav brzdové kapaliny v nádobce na brzdovou kapalinu. Kapalina se musí nacházet mezi ryskami MIN a MAX . Nepatrný pokles brzdové kapaliny je způsoben úbytkem brzdového obložení nebo v horším případě netěsností systému. Pokles kapaliny pod rysku MIN je signalizován kontrolkou. Kapalinu doplňujeme do nádobky přes její hrdlo, kde je umístěno sítko. Životnost brzdové kapaliny je 2 roky z důvodu absorbce vlhkosti ze vzduchu.
 • Funkčnost brzdových světel.
 • Brzdový pedál, při sešlápnutí pedálu se nesmíme dostat až k podlaze. Pedál smí jít sešlápnout pouze do půlky a nesmí pružit.
 • Pokud je vozidlo vybaveno ABS musí kontrolka ABS po otočení klíčku zhasnout.
 • V případě nízké výšky brzdového obložení nám zůstane svítit varovná kontrolka“ nízké brzdové obložení“.
Závada na brzdovém systému je signalizována červenou kontrolkou v těchto případech
 • nedostatek brzdové kapaliny v nádobce
 • došlo-li k prošlápnutí pedálu brzdy tzn. že se při brždění pedál dostal do nižší polohy jak normálně a sepnul čidlo varovné kontrolky tato kontrolka signalizuje i zataženou ruční brzdu.
kontrola tlaku

15. Účel posilovače brzd a řízení

Účelem posilovače brzd a řízení je posílit řidiči jeho svalovou sílu při ovládání pedálu brzdy a volantu. Činnost posilovačů je závislá na běžícím motoru. Proto při jízdě z kopce ve snaze ušetřit palivo vypneme motor a v první zatáčce zjistíme, že řízení jde velmi ztěžka a vůz skoro nebrzdí. Protože při vypnutém motoru ,kdy nejsou posilovače v činnosti musíme vynaložit mnohem větší ovládací sílu.

16.Bubnová a kotoučová brzda

kontrola tlaku Bubnová a kotoučová brzda se od sebe liší konstrukčně a brzdným účinkem. Bubnová brzda je tvořena brzdovým bubnem, brzdovými čelistmi a brzdovým válečkem, který při brždění roztahuje čelisti od sebe.a přitláčí je na vnitřní obvod bubnu. Tím dochází ke vzniku brzdného účinku. Pro menší brzdný účinek ve srovnání s kotoučovou brzdou, se umísťují bubnové brzdy u aut a motocyklů na zadní kola. Výhodou je delší životnost brzdového obložení.

Kotoučová brzda je jednoduché konstrukce a dosahuje vyššího brzdného účinku nežli brzda bubnová. Skládá se z brzdového kotouče, který prochází třmenem brzdy v němž jsou umístěny brzdové destičky. Při brždění brzdové jsou destičky vytlačovány z třmenu pístky a svírají tak brzdový kotouč. Pro vysoký účinek jsou tyto brzdy umísťovány na přední kola automobilu.

kontrola tlaku

17.Účel ABS

Účelem ABS (antiblock systém) je zabránit při brždění úplnému zablokování kol. Pokud dojde při brždění k zablokování kola systém ABS několikrát za vteřinu přeruší brzdnou sílu tak, aby se mohlo bržděné kolo opět pootáčet. V důsledku toho je vůz nadále řiditelný, zkrátí se brzdná dráha, vozidlo nepřejde do smyku a zmenší opotřebení pneumatik. O správné funkci ABS nás informuje kontrolka ABS.

18.Geometrii řídící

nápravy představuje sbíhavost předních kol – zadní náprava je hnací, rozbíhavost předních kol – přední náprava je hnací , záklon a příklon svislého čepu řízení. Z geometrie řídící nápravy kontrolujeme pouze sbíhavost a rozbíhavost, protože se mohou změnit po opravě nápravy nebo po nárazu nápravy na překážku.. Při nesprávné hodnotě sbíhavosti nebo rozbíhavosti dochází ke zvýšenému opotřebení vzorku pneumatik na vnitřních okrajích. Toto se nám projeví i zvukově, protože při průjezdu zatáčkou nám hvízdají pneumatiky. Dalším projevem je špatné samovolné vracení volantu při průjezdu zatáčkou a špatná směrová stabilita vozidla.

19.Pravidelná údržba akumulátoru

kontrola tlaku Pravidelná údržba spočívá v kontrole :
 • hladiny elektrolytu – elektrolyt doplňujeme přes plnící zátky destilovanou vodou na rysku MAX., jinak hrozí sulfatace desek pokud není obal akumulátoru průhledný musí být výška hladiny eloktrolytu 1 až 1,5 cm nad deskami.
 • ELEKTROLYT JE TVOŘEN KYSELINOU SÍROVOU A DESTILOVANOU VODOU
 • stavu nabití akumulátoru pomocí hustoměru - vybitý akumulátor dáme ihned nabít, v zimě hrozí zamrznutí akumulátoru
 • čistotě svorek- vznik přechodového odporu, zoxidované svorky očistíme kartáčem a namažeme tukem nebo olejem
 • upevnění akumulátoru ve vozidle - nebezpečí poškození vlivem otřesů
 • pokud akumulátor nebudeme v zimě používat tak je nutné jeho vyjmutí z vozidla a uložení na vyhřívané místo mimo mráz
akumulátoru zkracujeme životnost:
 • dlouhým startováním
 • nízkou hladinou elektrolytu
 • přebíjení nebo nedobíjení akumulátoru při špatné funkci soustavy dobíjení ve vozidle
kontrola tlaku

20. Funkce pojistek

Funkcí pojistek je ochránit el. spotřebič ve vozidle proti vyššímu proudu než při kterém spotřebič normálně pracuje. Proudový náraz nejčastěji vzniká při zkratu v el. instalaci. Ve voze pracují spotřebiče o různých výkonech, to znamená, že i protékající proudové hodnoty jsou různé. Proto je každý spotřebič jištěn pojistkou o hodnotě odpovídající maximální proudové hodnotě, která může protéci spotřebičem. Pojistky jsou označeny barevně a číselnou hodnotou proudu např. 15 A( patnáct ampér) - modrá barva.

Při výměně pojistky v rozvaděči automobilu, který bývá umístěn pod přístrojovou deskou,nesmíme použít pojistku o vyšší proudové hodnotě než byla původní.

21. Výměna žárovek

Výměnu žárovek provádíme v souladu s příručkou k ovládání vozidla, protože často musíme u nových vozů vyjmout celý panel osvětlení. Příkladem je panel zadního světla na kterém jsou umístěny všechny žárovky zadní svítilny. Musíme si proto nastudovat jak tyto panely uvolnit a opět namontovat tak, abychom je nepoškodili. Zásada pro manipulaci s halogenovou žárovkou je, že se nikdy holými prsty nedotýkáme skla žárovky.

22. Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce vozidla

kontrola tlaku kontrola tlaku

23. Připojení tažného lana k automobilu

Tažné lano k automobilu připojujeme v souladu s příručkou o vozidle. Pro uchycení lana k automobilu na předek a zadek jsou jasně stanovená místa.. Aby se nám nestalo, že nám tažné vozidlo odjede s naším nárazníkem na laně a my zůstaneme stát. Místa pro připojení jsou konstruována jako různá oka, která jsou buď trvale připevněna nebo se dají odšroubovat.Po připojení lana uzlem a zkontrolujeme zda je vybaveno červeným praporkem o rozměru 300 x 300 mm. Při rozjezdu dbáme na to , aby lano bylo pozvolně napínáno. Používáme silonová lana stanovené pro tyto účely a vyhýbáme se použití ocelových pro jejich nepružnost. Připomeneme si, že je nutné si dohodnout před jízdou způsob dorozumívání během jízdy a max. rychlost jízdy je 60 km/h. Minimální vzdálenost mezi vozidly je 2,5 m a maximální je 6 m. Proto s lanem nesmíme překročit toto rozmezí. kontrola tlaku

24.Postup připojení přívěsu :

 • odjistíme pojistku spojovacího zařízení přívěsu a zahákneme oj na závěs vozidla
 • připojíme pojistné závěsné zařízení (ocelové lanko)
 • zapojíme vidlici k připojení el. instalace přívěsu
 • provedeme kontrolu stavu přívěsu a funkčnost osvětlení
Při vlečení si musíme uvědomit nejvyšší konstrukční rychlost přívěsu, kterou nesmíme přesáhnout.

25.Povinné vybavení vozidla

 • pomůcky pro běžnou opravu závad na vozidle
 • minimální výbava
  • náhradní kolo
  • příruční zvedák
  • klíč na povolení kola
  • jedna náhradní žárovka od každého druhu vnějšího osvětlení (např. potkávací světla , směrový.. atd.) + nářadí pro výměnu jeli nutné
  • jedna náhradní pojistka od každého druhu proudové hodnoty
 • autolékárna podle druhu vozidla ( motocykl, os. auto, nákl. auto, traktor a autobus)
 • výstražný přenosný trojúhelník (nemusí mít motocykl)
Náhradní kolo nemusí mít tato motorová vozidla : motocykl, traktor a skupina vozidel jako jsou městské autobusy, hasiči a komunální vozidla , která se pohybují v omezeném prostoru s možností rychlého dosahu pomoci při defektu kola.